Gipuzkoako ESKULANGINTZA SEKTOREA SUSTATZEKO Plana

Azalpena

Gipuzkoako eskulangintza sektorea sustatzeko plana 

Deskribapena eta laguntza jaso dezaketen kontzeptu

Eskulangintzako jardueratzat hartuko da ondasunak sortu, ekoiztu, eraldatu, konpondu eta zaharberritzea edo arlo horietan zerbitzuak eskaintzea, lan prozesuan pertsonek esku hartzen dutelarik, ekoizpen prozesu osoa gainbegiratu eta kontrolatuz, eta azken emaitza bereizia eta industriakoaren aldean desberdina izanik.

Programarako laguntzak urtero emango dira deialdi irekia eginez. Ondorengo laguntzak emango dira:

Eskulangintzako enpresak:

• Makineriarako inbertsioak, egoitzaren egokitze lanak -betiere jarduerarekin zerikusi zuzena badute- tresneria eta ekipamendu informatikoak eragindako gastuak.

• Sustapen materiala egitea, web orriak diseinatzea edota on line salmenta egokitzeari laguntzea.

• Ikaskuntza jarduerak, enpresaren eta langileen artisautza jardueran hobekuntza zuzena dakartenak.

• Azoketan parte hartzea.

Eskulangintzako elkarteak:

• Berariaz sektorearen profesionalizazioa, ospea eta balioespen soziala sustatzera bideratutako proiektuak, eta eskulangintza sektorea ordezkatzen duten antolakundeek abiarazitako kudeaketa, merkaturatze edo berrikuntza alorretan hobekuntzak egitera bideratutakoak

• Eskulangintza sektoreko elkarte edota erakundeek azoka edota eskulangintza lehiaketak antolatzea

• Desagertzeko arriskuan dauden eskulangintza jarduerak zaintzera bideratutako ekimenak, betiere jarduera horiek berreskuratzeko aukera eman dezaketen funts pedagogikoetan oinarritutako euskarri digital eta ikus-entzunezkoak erabilita

Hartzaileak

Sozietate helbidea eta zerga helbidea Gipuzkoan duten eskulangileak, eskulangintzako enpresak, eta eskulangintzako elkarteak. Era berean, produkzio-guneak Gipuzkoan kokatuta izan behar du.

Eskaera epea

2019-04-12-etik 2019-05-17-era

Sailak

  • Sektorea: ARTISAUTZA Azpisektorea
    Xedea: Sustapena eta Dinamizazioa
    Eremua: Sektoriala