GIZARTE-EKONOMIAKO ENPRESETAN LAGUNTZA TEKNIKOA emateko diru-laguntzak

Azalpena

Gizarte-ekonomiako enpresetan laguntza teknikoa emateko diru-laguntzak 
 
Diruz lagun daitezkeen jarduerak:

a) Urteko kudeaketaren plangintza eta planaren ezarpena.

b) Ordezkaritza handiena duten gizarte-ekonomiako erakundeek aldez aurreko derrigorrezko azterlan ekonomiko eta finantzarioa egitea, haien erakunde elkartuei bermeak emateko.

c) Kostua kalkulatzeko eta kontrolatzeko metodoak egin eta ezartzea, edo aginte-taula oso bat ezartzea, Euskadin ordezkaritza duten erakundeen aldetik euren elkartuei eman beharreko zerbitzuen antolakuntzatik eratorriak, legeak eta/edo estatutuak betetzeko.

d) 2019ko ekitaldian gizarte-ekonomiako enpresak sortzeko laguntzen programan onuradun diren 10 langiletik beherako kooperatiben eta lan-sozietateen merkataritza-kudeaketarako berariazko aholkularitza.

e) Zailtasunak dituzten enpresak suspertzeko plantzat hartzen diren ekintzak egitea. Gomendio zehatzak jasoko ditu enpresaren lehiakortasuna hobetzeko eta, hala badagokio, finantzaketa lortzeko.

f) Kudeatzailetzari laguntzeko zerbitzu espezializatuak kontratatzea, kudeatzaileen edo zuzendarien egitekoetan laguntzeko, edo kooperatiba eta lan-sozietateetako jardun-arloekin zerikusia duten zerbitzuak, profesionalizazioa areagotzen laguntzeko xedez, merkatuan lehiakortasunari eusteko eta lehiakorragoak izateko giltzarrietako bat delako.


Onuradunak: Batez ere, Euskal Autonomia Erkidegoan jarduten duten erakundeek eskuratu ahal izango dituzte agindu honetako dirulaguntzak, zehaztapen hauei jarraikiz:
1.– 2.1.a), b), d), e) eta f) artikuluan adierazitako jarduerak egiteko: azken bost urteotan eratu edo eraldatutako kooperatiba eta lan-sozietateek lor ditzakete, baldin eta erakunde aholku-emaile edo ordezkaritza duen gizarte-ekonomiako erakunde baten aholkularitza badute eta kudeaketarako tresna horiek ezartzeko laguntza publikorik jaso ez badute lehendik.
2.– 2.1.e) eta f) artikuluko jardueretarako: azken hamabost urteotan sortuak edo eraldatuak izan behar izan dute kooperatiba eta lan-sozietateek.
3.– Gizarte-ekonomiako enpresak ordezkatzen dituzten elkarte-erakundeak ere izan daitezke erakunde onuradunak. Horretarako, euren enpresentzako baterako eskaera aurkeztu beharko dute, 2.1 artikuluaren a), c), d) eta e) apartatuetan jasotako kudeaketa-tresnetako bat egiteko. Kasu horretan, diruz lagundutako jarduera egiteak doakoa izan beharko du diruz lagundutako jarduerak jasotzen dituzten erakunde elkartu edo federatuentzat, eta elkarte eskatzaileak berak ordainduko du Administrazioak bere gain hartu ez duen kostua.
4.– 2.1.e) artikuluan jasotakoaren ondorioetarako, honako egoera hauetako batean daudela egiaztatzen duten enpresak hartuko dira zailtasunak dituzten enpresatzat: gero eta galera-maila handiagoa izatea, negozio-bolumena murriztea, izakinak gehitzea, gehiegizko gaitasuna izatea, autofinantzaketarako marjina gordina gutxitzea, gero eta zorpetze handiagoa izatea, finantza-gastuak handitzea, eta aktibo garbia ahuldu edo desagertzea.
5.– Gizarte-ekonomiako enpresen elkarte-erakundeek ere lor ditzakete agindu honetako 2.1.b) artikuluan adierazitako jardueretarako laguntzak. 

Eskaera epea

2019-06-12-etik 2019-07-11-era

Sailak

  • Sektorea: SEKTORE GUZTIENTZAT
    Xedea: Inbertsioa eta Enplegua
    Eremua: Gizarte Ekonomia Enpresak