ERREPIDEKO GARRAIO-ZERBITZUAK ematen dituzten BIDAIAREN GARRAIOKO ENPRESA PRIBATUAK eta SALGAIEN ERREPIDEKO GARRAIOAN esku hartzen duten ENPRESA PRIBATUAK MODERNIZATZEKO laguntzak

Azalpena

Errepideko garraio-zerbitzuak ematen dituzten bidaiarien garraioko enpresa pribatuak eta salgaien errepideko garraioan esku hartzen duten enpresa pribatuak modernizatzeko laguntzak

Xedea: Deialdiaren xedea da bidaiarien eta salgaien garraioko enpresa pribatuak, garraio-operadoreak eta enpresa kargatzaileak digitalizatzeko laguntzak ematea, azken hauek salgaien garraioan esku hartzen duten enpresa gisa. Helburua da enpresen eta garraio-sistemaren eraginkortasuna handitzea, digitalizazioaren, jasangarritasunaren, konektagarritasunaren, sistemen berrikuntzaren eta sektorean teknologia berriak sartzearen bidez.

Diruz lagundu daitezkeen jarduerak:

a) 1. kategoria: kontrol-dokumentu elektronikoen kudeaketa.

b) 2. kategoria: bigarren belaunaldiko takografo adimendunaren sistema.

c) 3. kategoria: kontrol-dokumentu elektronikoak kudeaketa-sistemetan integratzea.

d) 4. kategoria: TMS/ERP sistemak ezartzea.

e) 5. kategoria: SAE sistemak ezartzea.

f) 6. kategoria: SAE sistemak eguneratzea.

g) 7. kategoria: bidaiarien garraio-zerbitzuetarako laguntzak.

h) 8. kategoria: bitarteko elektronikoen bidezko erreklamazioetarako aplikazioak ezartzea.

i) 9. kategoria: ticketing-sistemak hobetzea.

Onuradunak: Laguntzen azken hartzaileak izango dira, egoitza fiskala Euskal Autonomia Erkidegoan badute eta agindu honetan adierazitako gainerako baldintzak betetzen badituzte:

- Pertsona juridiko pribatuak (enpresa txiki eta ertainen definizioan sartzen badira)

- Pertsona fisikoak.

Bi kasuetan, baldintza hauetakoren bat bete behar dute:

a) Laguntzak eskatzen diren egunean indarrean dagoen baimen hauetakoren baten titularrak izan behar dira: 1. Salgaien garraio publikorako baimen bat, gehienez 3,5 tonatik gorako masa duten ibilgailuekin edo ibilgailu-taldeekin garraiatzeko gaitzen duena, MDPE kodearekin identifikatua. 2. Bidaiarien eskatu ahalako autobus bidezko garraio publikorako baimena, VDE kodearekin identifikatua. 3. Salgaien garraio publikorako baimena, gehienez 3,5 tonako masa duten ibilgailuekin garraiatzeko gaitzen duena eta MDLE kodearekin identifikatzen dena. 4. Salgaien garraio publikoen kontratazioan bitartekari aritzeko gaitzen duen garraio-operadorearen baimena, erregistroan OT kodearekin identifikatuta.

b) Laguntza eskatzen den egunean, hiri barruko autobus bidezko garraio-zerbitzu publikoa ematen badute eta apartatu honetako a) letran jasotako baimenen bat eskuratzetik salbuetsita badaude.

c) Salgaiak garraiatzeko prozesuan kargatzaile/deskargatzaile edo bidaltzaile/hartzaile gisa esku hartzen dutenak, uztailaren 30eko 16/1987 Legean adierazten den bezala, kontrol-agirian eta ADRn.

Eskaera epea

2023-04-22-etik 2024-06-30-era

Sailak

  • Sektorea: GARRAIO Sektorea & LOGISTIKA
    Xedea: Inbertsioa eta Enplegua
    Eremua: Modernizazioa