GIZARTE EKONOMIAKO ENPRESETAN BAZKIDEAK SARTZEKO laguntzak

Azalpena

Gizarte Ekonomiako enpresetan bazkideak sartzeko laguntzak

Xedea:

a) Langabeak kooperatiba-sozietateko edo lan-sozietateko forma juridikoa duten enpresetara sartzea, bazkide langile edo lan-bazkide mugagabe gisa.

b) Besteren konturako lan-kontratua duten eta bazkideak ez diren jarduneko langileak sartzea kooperatiba-sozietateko edo lan-sozietateko forma juridikoa duten enpresetara, bazkide langile edo lan-bazkide mugagabe gisa.

c) Desgaitasuna duten pertsonak sartzea kooperatiba-sozietateko edo lan-sozietateko forma juridikoa duten enpresetara, bazkide langile edo lan-bazkide mugagabe gisa.

d) Nekazaritzako, abeltzaintzako eta basogintzako ustiategien edo ustiategi mistoen titularrak sartzea nekazaritzako eta elikagaigintzako kooperatibetako bazkide mugagabe gisa.

Onuradunak: Baldintza hauek betetzen dituzten pertsona fisikoak:
  • 1.a), 1.b) eta 1.c) artikuluetan adierazitako kasuetan, eskubide osoarekin bazkide langile edo lan-bazkide mugagabe moduan sartzea 2022ko uztailaren 1etik 2023eko ekainaren 30era bitarteko egunen batean, bi egun horiek ere barnean direla.
  • 1.d) artikuluan ageri den kasuan, eskubide osoarekin bazkide mugagabe moduan sartzea 2022ko uztailaren 1etik 2023eko ekainaren 30era bitarteko egunen batean, bi egun horiek ere barnean direla.

Eskaera epea

2023-05-18-etik 2023-07-17-era

Sailak

  • Sektorea: SEKTORE GUZTIENTZAT
    Xedea: Inbertsioa eta Enplegua
    Eremua: Gizarte Ekonomia Enpresak