GIZARTE-EKONOMIAKO ENPRESETAN LAGUNTZA TEKNIKOA emateko diru-laguntzak (Kudeaketarako tresnak)

Azalpena

Gizarte-ekonomiako enpresetan laguntza teknikoa emateko diru-laguntzak 
 

Xedea:

a) Urteko kudeaketa-plana edo Aginte Taula Integrala egitea eta ezartzea.

b) Plan estrategikoa egitea eta ezartzea.

c) Ordezkaritza handiena duten gizarteekonomiako erakundeek aldez aurretik behar den azterlan ekonomiko eta finantzarioa egitea, beren erakunde elkartuei bermeak emateko.

d) Kooperatiben eta lan-sozietateen merkataritza-kudeaketako aholkularitza espezifikoa jasotzea.

e) Kudeatzailetzari laguntzeko zerbitzu espezializatuak kontratatzea, kudeatzaileen edo zuzendarien egitekoetan laguntzeko, edo kooperatiba eta lan-sozietateetako jardun-arloekin zerikusia duten zerbitzuak, profesionalizazioa areagotzen laguntzeko xedez, merkatuan lehiakortasunari eusteko eta lehiakorragoak izateko giltzarrietako bat delako.

f) Zailtasunak dituzten enpresak suspertzeko plantzat hartzen diren ekintzak egitea, gomendio zehatzak barnean hartuta enpresaren lehiakortasuna hobetzeko eta, hala badagokio, finantzaketa lortzeko.

g) Erakundeak eraldatzeko tresna berriak ezartzea.

h) Gizarte-ekonomiako enpresek digitalizazio eta ingurumen esparruetan dituzten beharren gaineko diagnostiko bat egitea.

i) Enpresak digitalizatzeko tresnak ezartzea.

j) Gizarte-ekonomiako enpresen kudeaketa planifikatuan ingurumenari lotutako sentsibilizazioekintzak ezartzea, prestakuntza-ekintzak barne, ingurumenaren jasangarritasuna hobetzeko.

Ekintzek 2021. urtean izan beharko dute hasiera eta, gehien jota, ekintzak 2022ko lehen seihilekoan bukatu beharko dira.

Onuradunak: Kooperativa-sozietateak, lan-sozietateak, elkarteak.

Eskaera epea

2021-07-28-etik 2021-09-17-era

Sailak

  • Sektorea: SEKTORE GUZTIENTZAT
    Xedea: Inbertsioa eta Enplegua
    Eremua: Gizarte Ekonomia Enpresak