GIZARTE-EKONOMIAKO ENPRESETAN LAGUNTZA TEKNIKOA emateko diru-laguntzak (Kudeaketarako tresnak)

Azalpena

Gizarte-ekonomiako enpresetan laguntza teknikoa emateko diru-laguntzak 
 
Diruz lagun daitezkeen jarduerak:

a) Urteko Kudeaketa Plana edo Aginte Koadro Integrala egitea eta ezartzea.

b) Ordezkaritza handiena duten gizarte-ekonomiako erakundeek aldez aurretik behar den azterlan ekonomiko eta finantzarioa egitea, euren erakunde elkartuei bermeak emateko.

c) Kooperatibek eta lan-sozietateek merkataritza-kudeaketarako berariaz emandako aholkularitza.

d) Kudeatzailetzari laguntzeko zerbitzu espezializatuak kontratatzea, kudeatzaileen edo zuzendarien egitekoetan laguntzeko, edo kooperatiba eta lan-sozietateetako jardun-arloekin zerikusia duten zerbitzuak, profesionalizazioa areagotzen laguntzeko xedez, merkatuan lehiakortasunari eusteko eta lehiakorragoak izateko giltzarrietako bat delako.

e) COVID-19aren krisiak eragindako enpresen egoeraren diagnostikoa egitea, enpresa horiek lehenago zeukaten konkurrentzia-egoera berreskuratu eta hobetzeko neurri eta jarduketa erabakigarriak proposatzeko. Diagnostikoak ikuspegi orokorra izan beharko du, antolakundearen arlo guztiak kontuan hartuta (merkatua, produktua, estrategia, pertsonak, teknologia eta abar). Gomendatutako ekintzek merkatuaren, bezeroen eta errentagarritasunaren arteko koherentziari eutsi beharko diote, enpresen digitalizazioa hobetzeko neurriak dituztenek barne.

f) Enpresek ez badute kaudimenik, COVID-19aren ondoren jarduera judiziala suspertzeko premiazko neurriei buruzko 16/2020 Errege Lege-dekretuaren 11. artikulura (hartzekodunen konkurtso-deklarazioa egiteko eskabidearen araubide berezia) bildutako enpresentzako premiazko aholkularitza.

Onuradunak: Kooperativa-sozietateak, lan-sozietateak, elkarteak.

Eskaera epea

2020-07-06-etik 2020-08-07-era

Sailak

  • Sektorea: SEKTORE GUZTIENTZAT
    Xedea: Inbertsioa eta Enplegua
    Eremua: Gizarte Ekonomia Enpresak