EKINTZAILE (Oinarri teknologikoa eta/edo berritzailedun industria-ekintzailetza eta lotutako zerbitzuen ekintzailetza laguntzea)

Azalpena

Ekintzaile programa

Xedea:  EAEn dauden Bussiness Innovation Center (BIC) zentroetako baten tutoretzapeko enpresa-proiektu berritzaile berrientzako eta/edo industria- eta teknologia-oinarriko eta/edo prozesu-proiektu industrialari lotutako zerbitzuetako enpresa-proiektuentzako laguntza arautzea, Euskal Autonomia Erkidegoan ideiaren heltze-fasean eta enpresa abian jartzeko fasean. Laguntza hori honela gauzatuko da:

 • 1. ILDOA: Pertsona edo talde sustatzaileari edo enpresari lagun egin ideia heltzeko eta enpresako plana egiteko prozesuan, hura martxan jarri arte. Laguntza hori itzuli beharrik gabeko dirulaguntza da.
 • 2. ILDOA: 1. ildoko bezalako ekintzailetza-proiektuek sortutako enpresa berrientzako laguntza, zehaztutako enpresako plana gauzatzeko behar diren inbertsioen finantzaketa errazago eskuratzeko. Laguntza hori gauzatzeko, arau honen babesean formalizatzen diren mailegu-eragiketetarako finantza-kostua murriztuko da, LUZARO Kredituko Finantza Establezimenduarekin horretarako sinatzen den hitzarmenaren arabera.

Onuradunak: Mikroenpresak, autonomoak eta perstona fisikoak

Eskaera epea

2024-04-03-etik 2024-12-11-era

Sailak

 • Sektorea: SEKTORE GUZTIENTZAT
  Xedea: Inbertsioa eta Enplegua
  Eremua: Enpresa-sorrera (Autoenplegua-Mikroenpresak)
 • Sektorea: INDUSTRIA Sektorea & Lotutako Zerbitzuak
  Xedea: Inbertsioa eta Enplegua
  Eremua: Enpresa-sorrera (Autoenplegua-Mikroenpresak)