PROIEKTUA EZARTZEA (Ekintzaileentzako laguntzak)

Azalpena

Ekintzaileentzako laguntzak

ENPRESA-JARDUERA BAT HASI ETA «PROIEKTUA EZARTZEKO» LAGUNTZA BEHAR DUTEN PERTSONENTZAKO LAGUNTZA EKONOMIKOAK

Xedea: Enpresa-jarduera bati ekin dioten pertsonei jarduera hori sendotzeko 2023an emango zaizkien laguntzak arautzeko oinarriak ezartzea. (Proiektua ezartzeko laguntzak).

Diruz lagun daitezkeen jarduerak: Diruz lagundu ahal izango dira aktibo finko hauetan egiten diren inbertsioak, baldin eta jarduerarekin lotura zuzena badute:

a) Eraikuntzak (arkitektoaren azterlan teknikoa barnean), lokalak erostea izan ezik.

b) Makinak

c) Instalazioak

d) Erremintak

e) Altzariak

f) Informazioa prozesatzeko ekipoak

g) Enpresa-jarduerari edo jarduera profesionalari zuzenean eta esklusiboki lotutako garraio-elementuak. Hauek bakarrik egongo dira: Salgaiak garraiatzeko erabilitako ibilgailu mistoak Kontraprestazio bidez bidaiariak garraiatzeko zerbitzuak ematerakoan erabiltzen direnak Kontraprestazio bidez gidariei edo pilotuei irakasteko zerbitzuak ematerakoan erabiltzen direnak Probak, saiakuntzak, erakustaldiak egiterakoan edo salmentak sustatzerakoan ekoizleek erabiltzen dituztenak Merkataritza-agenteen lanbideari lotutako joan-etorrietan erabilitakoak Zaintza-zerbitzuetan erabilitakoak

h) Frankizia-kontratuak.

i) Aplikazio informatikoak (webguneak egiteko gastuak ere hemen sartzen dira, hainbat ekitalditan erabiltzeko asmoarekin egiten badira).

j) Merkataritza-funtsa.

k) Eskualdatze-eskubideak.

Onuradunak:

  • Enpresaburuak eta banako profesionalak.
  • Ondasun-erkidegoko eta Sozietate Zibileko kideak, betiere dirulaguntza norbere izenean eskatzen bada.

Eskaera epea

2023-06-05-etik 2023-10-31-era

Sailak

  • Sektorea: SEKTORE GUZTIENTZAT
    Xedea: Inbertsioa eta Enplegua
    Eremua: Inbertsio Orokorreko Proiektuak