GAZTEEN ITZULTZERAKO laguntzak, EAE-ko LAN-ZENTROETAN PERTSONA GAZTEAK KONTRATATZEKO helburuarekin (Kontrataziorako laguntza)

Azalpena

Gazteen itzultzerako laguntzak, EAE-ko lan-zentroetan pertsona gazteak kontratatzeko helburuarekin (Kontrataziorako laguntza)

Xedea: 35 urtetik azpiko persona gazteen kontratazioa sustatzea, EAEn lan egin ez dutenak eta gutxienez azken 12 hilabeteetan bertatik kanpo bizi izan direnak, baina EAErekin lotura daukatenak, ondorengo arrazoiren batengatik:

- EAEn jaio izana.

- Ikasketak aurrez aurre EAEn egin izana eta bertan titulazio ofizialen bat eskuratu izana.

- EAEn administrazio-egoitza egiaztatzea, kanpora irten aurretik, behintzat bi urtez.

Deialdi honen helburua da honakoa sustatzea:

a) 35 urtetik azpiko persona gazteak, EAEri lotuta daudenak eta bertara itzuli nahi dutenak, euskal lan-merkatuan sar daitezela. Horretarako, partzialki diruz laguntzen dira ere bere lekualdatze-gastuak.

b) Euskal enpresek barnera ditzaten pertsona gazteak, Euskaditik kanpo beraien lanbide/hizkuntz konpetentziak zabaldu dituztenak.

Onuradunak: Enpresak, bere forma juridikoa edozein izanda ere, deialdian ezarritakoaren arabera lan-kontratuak sinatzen dituztenak, Herri Administrazioak, Erakunde Autonomoak, Zuzenbide Pribatuko Erakunde Publikoak eta Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoa osatzen duten gainerako erakundeak ezik.

Eskaera epea

2019-12-30-etik 2020-10-16-era

Sailak

  • Sektorea: SEKTORE GUZTIENTZAT
    Xedea: Enplegua
    Eremua: Kontrataziorako Laguntzak
Dei-egilea: EUSKO JAURLARITZA : Lanbide.