SMART MOBILITY INDUSTRY - Proiektu Pilotuak, Enpresen Lehiakortasuna eta Berrikuntza Teknologikoa (elektromugikortasuna, karga-azpiegitura eta gidatze autonomoa)

Azalpena

Gipuzkoan mugikortasun elektrikoaren sektorea sustatzeko Smart Mobility Industry dirulaguntza programa

I.ERANSKINA: PROIEKTU PILOTUAK

Xedea: Gipuzkoako lurraldean elektromugikortasunarekin eta energia metaketarekin zerikusia duten demostrazio teknologikoko proiektuen garapena eta ezarpena sustatzea.

Entitate onuradunak: Gipuzkoako lurralde historikoan elektromugikortasunaren edo energia metatzearen arloan ezarpen pilotuak egingo dituzten enpresak eta/edo irabazi asmorik gabeko entitateak. Banaka edo elkarlanean burututako proiektuak aurkeztu daitezke.

Proiektuaren baldintzak: Helburua da teknologia horien esperientzia pilotuak garatzea eta sistematikoki aztertzea horien erabilera, batez ere, berrikuntzako ekosistema ireki batean, testuinguru errealetan eta egunerokoetan, teknologia horien eta lotuta doan negozio ereduaren balioztapen teknikoa egiteko. Dirulaguntzak emango dira soilik laguntza jasoko duen enpresaren jardueran pizgarri efektua sortzen badute.

II. ERANSKINA: ENPRESEN LEHIAKORTASUNA

Xedea: gogoeta estrategikoko, negozioa birbideratzeko, dibertsifikatzeko, eraldaketa digitala egiteko, lehiakortasuna hobetzeko edo enpresaren edozein prozesu berrantolatzeko proiektuak bultzatzea: ahal dela, mugikortasun berriari dagozkionak (elektromugikortasuna, karga-azpiegitura eta gidatze autonomoa). Enpresak bakarka edo entitate talde batek bultzatutako proiektuak aurkeztu daitezke.

Entitate onuradunak:

a) Beren jarduera Gipuzkoan garatzen duten enpresak.

b) Euskal Autonomi Erkidegoan finkatutako irabazi asmorik gabeko entitateak, eta programa honen helburuak lortzen lagundu dezaketen jarduketen lidergoa daramatenak.

Proiektuak bakarka edo elkarlanean aurkeztu daitezke.

Proiektuaren baldintzak: Enpresen kasuan, mugikortasun berriari lotutako proiektuak egiten dituzten enpresatik kanpoko aholkularitzen, ingeniaritzen edo adituen kontratazioa finantzatuko da. Irabazi-asmorik gabeko erakundeen kasuan, antzeko problematika partekatzen duten eta propultsio-modu berrien ondorioz automobilgintzan gertatzen ari diren aldaketetara egokitu edo horietan sartu ahal izateko antolamendu-hobekuntzak aztertu nahi dituzten enpresen kopuru handia bildu behar dute proiektuek.

III. ERANSKINA: BERRIKUNTZA TEKNOLOGIKOA

Xedea:  Berrikuntza teknologikoko proiektuak, protuktu edo ekoizpen prozesu berriak sortzeko edo nabarmen hobetzeko bideratuak, betiere MUBIL estrategian definitutako esparruetan lerrokatuta badaude.

Entitate onuradunak:

a) beren jarduera Gipuzkoan garatzen duten enpresak, babestuko den proiektuaren emaitzak instalazio horietan zuzenean erabiltzen badira. Enpresek banaka nahiz beste batzuekin lankidetzan aurkeztu ahal izango dira. Beste batzuekin lankidetzan aurkezten badira, horietako bakoitzak proiektuan izango duen partaidetza ezingo da %20tik beherakoa izan.

b) Euskal Autonomia Erkidegoan dauden irabazi asmorik gabeko entitateak, betiere, lankidetzan aurkezten badira eta proiektuan duten parte hartzeak ez badu %40 gainditzen.

Banaka edo elkarlanean burutatako proiektuak aurkeztu daitezke.

Proiektuaren baldintzak:

-Garapen esperimentalak bere baitan har ditzake ondoko hauek: prototipoak sortzea; produktu, prozesu edo zerbitzu berriak edo hobetuak probatu eta baliozkotzea funtzionamendu baldintza errealak ordezkatzen dituzten inguruneetan, betiere helburu nagustizat badute hobekuntza teknikoak txertatzea behar bezala errotuta ez dauden produktu, prozesu edo zerbitzuetan.

-Garapen esperimentalak ez ditu bere baitan hartzen produktuetan, produkzio lerroetan, fabrikazio prozesuetan, lehendik existitzen diren zerbitzuetan eta aribidean dauden beste operazio batzuetan egiten diren ohiko edo aldizkako aldaketak, nahiz eta aldaketa horiek hobekuntzak ekarri.

Dirulaguntzak emango dira soilik laguntza jasoko duen enpresaren jardueran pizgarri efektua sortzen badute.

Eskaera epea

2022-04-02-etik 2022-05-11-era

Sailak

 • Sektorea: UDALAK - GARAPENERAKO AGENTZIAK - UDALERRIAK
  Xedea: Berrikuntza eta Lankidetza
  Eremua: Proiektu Estrategikoak
 • Sektorea: INDUSTRIA Sektorea & Lotutako Zerbitzuak
  Xedea: Berrikuntza eta Lankidetza
  Eremua: Proiektu Teknologiko eta Berritzaileak
 • Sektorea: AZPIEGITURA ADIMENDUNAK - TALDE SEKTORIALAK
  Xedea: Berrikuntza eta Lankidetza
  Eremua: Proiektu Teknologiko eta Berritzaileak
 • Sektorea: INDUSTRIA Sektorea & Lotutako Zerbitzuak
  Xedea: Berrikuntza eta Lankidetza
  Eremua: Berrikuntza eta Lehiakortasuna
 • Sektorea: AZPIEGITURA ADIMENDUNAK - TALDE SEKTORIALAK
  Xedea: Berrikuntza eta Lankidetza
  Eremua: Berrikuntza eta Lehiakortasuna
 • Sektorea: UDALAK - GARAPENERAKO AGENTZIAK - UDALERRIAK
  Xedea: Berrikuntza eta Lankidetza
  Eremua: Berrikuntza eta Lehiakortasuna