BERRIKUNTZA-FUNTSA Elkargi

Azalpena

Berrikuntza-funtsa

Xedea: Epe luzerako funtsa berrikuntza-proiektuak finantzatzeko, Elkargik % 100ean bermatutako maileguak emanda.

Onuradunak:

  • Enpresa txiki eta ertainak (ETEak), jarduera berritzaile bat egiten dutenak eta finantzaketa erabiliko dutenak honako hauek ekoizteko edo egiteko: produktu berriak edo nabarmen hobetuak eta prozesu edo zerbitzu berritzaileak, akats teknologikoa edo industriala izateko arriskua dutenak.
  • Proiektuarekiko oniritzia duten enpresak honako hauen aldetik: SPRI.

Finantzaketaren helburua: Ibilgetu materiala (lurrak eta eraikuntzak izan ezik), ibilgetu immateriala eta aktibo zirkulatzailea. Proiektuak garatzen dituzten pertsonei dagozkien langile-gastuak.

Eskaera epea

2020-01-01-etik 2020-12-31-era

Sailak

  • Sektorea: SEKTORE GUZTIENTZAT
    Xedea: Inbertsioa eta Enplegua
    Eremua: Inbertsio Orokorreko Proiektuak
Dei-egilea: EUSKO JAURLARITZA : Elkargi.