30 Urte baino gehiagoko luzaroko langabeak EAEko lantokietan kontratatzeko diru laguntza

Azalpena

30 Urte baino gehiagoko luzaroko langabeak EAEko lantokietan kontratatzeko diru laguntza

Xedea: Iraupen luzeko langabeak, 30 urte edo gehiago dituztenak, laneratzea sustatzea, EAEko lantokietan kontratatzea diruz laguntzen duen laguntza-programa beten bidez. Luzaroko langabetzat hartuko dira Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan langabeak izanda eta lan-eskatzaile gisa izena emanda dauden pertsonak, bai kontratuaren hasieran-datan, bai aurreko 540 egunetan 360 egunez gutxienez. Laguntzak 2021eko urtarrilaren 1etik aurrera sinatutako eta hasitako lan-kontratuei aplikatuko zaizkie, baldin eta deialdian ezarritako baldintzak eta betekizunak betetzen badituzte.

Onuradunak: Deialdi honetan ezarritako baldintzetan lan-kontratuak egiten dituzten enpresak (haien forma juridikoa edozein dela ere), honako hauek izan ezik: administrazio publikoak; organismo autonomoak; zuzenbide pribatuko erakunde publikoak, eta sektore publikoa osatzen duten gainerako entitateak.

Eskaera epea

2021-04-14-etik 2021-10-29-era

Sailak

  • Sektorea: SEKTORE GUZTIENTZAT
    Xedea: Enplegua
    Eremua: Kontrataziorako Laguntzak
Dei-egilea: EUSKO JAURLARITZA : Lanbide.