ERRENTERIAKO udalerrian, ENERGIA BERRIZTAGARRI INSTALAZIOAK ezartzeko dirulaguntzak (bizitegi sektoreeta bizitegi hiri lurrean kokatutako zerbitzu sektorean)

Azalpena

Errenteriako udalerrian, energia berriztagarri instalazioak ezartzeko dirulaguntzak

Xedea: Lerro honen xedea da dirulaguntzak ematea, hainzuzen ere, Errenteriako udalerrian, bizitegi sektoreeta bizitegi hiri lurrean kokatutako zerbitzu sektorean,energia berriztagarri instalazioak ezartzeko.

Dirulaguntza jaso dezaketen jarduketak:

 • Jarduerak energia berriztagarrietan plakafotovoltaiko bidez elektrizitatea ekoizteko
 • Diruz lagunduko diren eguzki termikoarenjarduerak eta laguntzen zenbatekoa
 • Biomasa energetikoki ustiatzeko instalazioak

Onuradunak: Oro har, diru-laguntzen onuradun izango dira jabekide-erkidegoek eta eraikinen jabeek (pertsonafisiko edo juridikoak). Eremua: bizitegi erabileraduten erakinei, bai bizitegi hiri lurrean eta lurzoru ezurbanizagarrian, eta hirugarren sektoreko eraikin entitutaleei bizitegi hiri lurrean.

Eskaera epea

2021-01-05-etik 2021-08-31-era

Sailak

 • Sektorea: MERKATARITZA Sektorea
  Xedea: Egindako Inbertsioa
  Eremua: Efizientzia Energetikoa eta Ingurumena
 • Sektorea: TURISMO Sektorea
  Xedea: Egindako Inbertsioa
  Eremua: Efizientzia Energetikoa eta Ingurumena
Dei-egilea: UDALA : Errenteria.