LORTU laguntzak - Birfinantzaketarako kanpoko laguntza profesionala

Azalpena

Lortu laguntzak

Xedea: Programa honen xedea da industria-produktu eta industria-prozesuekin lotutako zerbitzuen industria-enpresei zuzendutako kanpoko laguntza profesionala arautzea, elkarrekin birfinantzaketa-proiektu bat egin ahal izateko, enpresaren abiapuntu operatibo eta finantzariotik abiatuta, enpresaren jarraipena eta etorkizuna zaintzeko egin daitezkeen jarduketak azter ditzan. Erabaki horiek neurri operatiboak eta finantzarioak dakartzate, eta ekintza-plan batean jaso behar dira. Ondoren, laguntza eta aholkularitza emateko esparruaren barruan gauzatu beharko dira. Horri guztiari esker, finantza-zorrak berriro negoziatu ahal izango dira, epe labur, ertain eta luzera finantza-egonkortasuna eta bideragarritasuna lortzeko.

Onuradunak: Enpresa industrialek eta produktu-prozesu industrialekin lotutako zerbitzu-enpresek eskura ditzakete programa honetan aurreikusitako laguntzak, 5. artikuluaren arabera dirulaguntza jaso dezaketen ekintzak egiteko proiektuak aurkezten badituzte. Hori guztia, baldin eta:

a) Euskal Autonomia Erkidegoan jarduera industrialerako edo produktu-prozesu industrialekin lotutako zerbitzuak eskaintzeko zentro bat badute.

b) EAEko ekonomia-jardueren gaineko zergaren epigrafe industrialean alta emanda badago.

c) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean dituztela.

Eskaera epea

2022-04-13-etik 2022-10-27-era

Sailak

  • Sektorea: INDUSTRIA Sektorea
    Xedea: Enpresa Berregituraketa
    Eremua: Finantza Egokitzapena
Dei-egilea: EUSKO JAURLARITZA : SPRI.