LORTU laguntzak - Birfinantzaketarako kanpoko laguntza profesionala

Azalpena

Lortu laguntzak

Xedea: Programak industria-produktu eta industria-prozesuekin lotutako zerbitzuen industria enpresei zuzendutako kanpoko laguntza profesionala arautzea, elkarrekin birfinantzaketa proiektu bat egin ahal izateko, enpresaren abiapuntu operatibo eta finantzariotik abiatuta, enpresaren jarraipena eta etorkizuna zaintzeko egin daitezkeen jarduketak azter ditzan. Laguntza-programa diseinatu da helburu nagusi batekin: industria-produktuari eta -prozesuari lotutako industria-enpresen eta zerbitzu-enpresen bideragarritasuna babestea, haien jarduerari jarraipena emateko eta etorkizuna ziurtatzeko, haien zati operatiboa eta bereziki finantza-zatia antolatuz.

Diruz lagun daitezkeen proiektuak: Diruz lagundu daitezkeen jarduketatzat hartuko diraonuradunek egindako birfinantzaketa-proiektuak ekitera eta horiek gauzatzera bideratutakoak, honako hauek ahalbidetzen badituzte hurrenez hurren:

  • Onuradunaren abiapuntuko egoeraren diagnostikoa egitea.
  • Ekintza-plan bat egitea, abiapuntuko egoeraren diagnostikoan oinarrituta, onuradunaren bideragarritasunerako beharrezkoak diren ekintzak gauzatu ahal izateko.
  • Ekintza-planean jasotako neurriak gauzatzea, eta, hala badagokio, finantza-pasiboaren birfinantzaketa ahalbidetzea prozesuan inplikatutako hartzekodun guztiekin.

Proiektu bakarra aurkeztu ahal izango da enpresa edo enpresa-talde bakoitzeko.

Onuradunak: Enpresa industrialek eta produktu-prozesu industrialekin lotutako zerbitzu-enpresek eskura ditzakete programa honetan aurreikusitako laguntzak, dirulaguntza jaso dezaketen ekintzak egiteko proiektuak aurkezten badituzte. Hori guztia, baldin eta:

  • Euskal Autonomia Erkidegoan jarduera industrialerako zentro bat badute.
  • Euskadiko ekonomia-jardueren gaineko zergaren epigrafe industrialean alta emanda badaude.

Laguntza-eskaera aurkezten den unetik hasi eta emandako dirulaguntza likidatu arte bete beharko diralaguntzen onuradun izateko aipatutako eskakizunak.

Eskaera epea

2022-04-13-etik 2022-10-27-era

Sailak

  • Sektorea: INDUSTRIA Sektorea & Lotutako Zerbitzuak
    Xedea: Enpresa Berregituraketa
    Eremua: Finantza Egokitzapena