EKONOMIA ZIRKULARRAREN arloko JARDUKETETARAKO dirulaguntzak (hondakinak prebenitzea, berrerabiltzea eta birziklatzea)

Azalpena

Ekonomia zirkularraren arloko jarduketetarako dirulaguntzak

Xedea:

Onuradunak: Dirulaguntza honen xedea da Gipuzkoako Lurralde Historikoko udalei, hondakinak kudeatzen dituzten mankomunitateei, merkataritza sozietateei, elkarteei eta langile autonomoei zuzendutako diru laguntzak arautzea elkarrekiko norgehiagokaren bidez, betiere ekonomia zirkularreko jarduerak sustatu ditzaten. Diru laguntzaren xedean geratzen da diruz lagungarriak diren jarduerekin zerikusia duten ibilgetu materialeko elementuak eskuratzea. Ezin dira laguntza programa honetan sartu hondakin edukiontziak, nahi ez den publizitatearen aurkako bereizgarriak, konpostatzaileak, edalontziak, pitxarrak, prebentzio gidak eta sentsibilizazio ekintzak eta kanpainak. Diru laguntzaren zenbatekoa ezin izango da izan diruz lagungarriak diren gastuak baino % 75 handiagoa, eta muga 35.000 euro izango da jarduera bakoitzerako. Diru laguntza bat baino gehiago dagoenean, diruz lagundutako jardueraren ehunekoa ezin izango da izan aurkeztutako proiektuaren % 100 baino handiagoa (BEZ gabe). Eskaera kapital pribatuko merkataritza sozietate batek aurkeztu badu, gehienezko ehuneko hori % 85 izango da. Produktu erabilien salmenta sustatzeko jarduerak (bigarren eskuko azokak) eta poltsa berrerabilgarriak % 50 diruz lagunduko dira gehienez.

a) Udalak

b) Hondakin mankomunitateak

c) Gipuzkoako Lurralde Historikoan aritzen diren irabazi asmorik gabeko entitateak

d) Merkataritza sozietateak, baldin eta helbide soziala eta fiskala Gipuzkoako Lurralde Historikoan badute, betiere Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako Departamentuarekin hitzarmenak sinatu ez baditu diru laguntzaren xedeari buruzko planak edota ekintzak garatzeko.

e) Langile autonomoak.

Eskaera epea

2022-02-15-etik 2022-03-14-era

Sailak

  • Sektorea: SEKTORE GUZTIENTZAT
    Xedea: Egindako Inbertsioa
    Eremua: Efizientzia Energetikoa eta Ingurumena
  • Sektorea: UDALAK - GARAPENERAKO AGENTZIAK - UDALERRIAK
    Xedea: Egindako Inbertsioa
    Eremua: Efizientzia Energetikoa eta Ingurumena