EKONOMIA ZIRKULARRA BULTZATZEN duten jarduetarako dirulaguntzak (hondakinak prebenitzea, berrerabiltzea eta birziklatzea)

Azalpena

Ekonomia zirkularraren arloko jarduketetarako dirulaguntzak

Xedea: Dirulaguntza honen xedea da Gipuzkoako Lurralde Historikoko udalei, hondakinak kudeatzen dituzten mankomunitateei eta merkataritza sozietateei zuzendutako diru laguntzak arautzea elkarrekiko norgehiagokaren bidez, betiere Ekonomia Zirkularreko jarduerak sustatu ditzaten, Gipuzkoako Hiri Hondakinen Kudeatzeko Plan Orokorra 2019-2030ri jarraituz. Diru laguntzaren xedean geratzen da diruz lagungarriak diren jarduerekin zerikusia duten ibilgetu materialeko elementuak eskuratzea. Ezin dira laguntza programa honetan sartu publizitatearen aurkako bereizgarriak, konpostatzaileak, edalontziak, pitxarrak, prebentzio gidak eta sentsibilizazio ekintzak eta kanpainak. Diru laguntzaren zenbatekoa ezin izango da izan diruz lagungarriak diren gastuak baino % 75 handiagoa, eta muga 35.000 euro izango da jarduera bakoitzerako. Aurrekontu minimoa 3.000 €ko izango da, BEZa kanpo, 2.000 biztale baino gutxiago daukaten udalek izan ezik. Diru laguntza bat baino gehiago dagoenean, diruz lagundutako jardueraren ehunekoa ezin izango da izan aurkeztutako proiektuaren % 100 baino handiagoa (BEZ gabe). Produktu erabilien salmenta sustatzeko jarduerak (bigarren eskuko azokak) eta poltsa berrerabilgarriak % 50 diruz lagunduko dira gehienez. Jasotako dirulaguntzek ez dute estatu laguntza izaera Europar Batasuneko Funtzionamendu Itunean 107 aritukuluko 1 apartatuan xedatutako moduan. Gauzak horrela, MINIMIS aitorpena ez da beharrezkoa izango.

Onuradunak:

a) Udalak

b) Hondakin mankomunitateak

c) Gipuzkoako Lurralde Historikoan aritzen diren irabazi asmorik gabeko entitateak

d) Merkataritza sozietateak, baldin eta helbide soziala eta fiskala Gipuzkoako Lurralde Historikoan badute, betiere Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako Departamentuarekin hitzarmenak sinatu ez baditu diru laguntzaren xedeari buruzko planak edota ekintzak garatzeko.

Eskaera epea

2021-04-21-etik 2021-05-18-era

Sailak

  • Sektorea: SEKTORE GUZTIENTZAT
    Xedea: Egindako Inbertsioa
    Eremua: Efizientzia Energetikoa eta Ingurumena
  • Sektorea: UDALAK - GARAPENERAKO AGENTZIAK - UDALERRIAK
    Xedea: Egindako Inbertsioa
    Eremua: Efizientzia Energetikoa eta Ingurumena