GIZARTE-EKONOMIAKO PRESTAKUNTZARAKO laguntza emateko diru-laguntzak

Azalpena

Gizarte-ekonomiako Prestakuntzarako laguntza emateko diru-laguntzak 
 
Xedea: Gizarte-ekonomiarekin zerikusia duten prestakuntza-jarduerak egitea.

1.– Prestakuntza-jarduerak:

a) Gizarte-ekonomiaren arloko prestakuntzara bideratutako ekintzak-prestakuntza espezifikoa eta desberdindua-, unibertsitate-eremuan, unibertsitate aurreko eremuan edo sozietateen eremuan kooperatibismoari edo lan-sozietateei buruzko hasierako ezagutza lortzeko edo perfekzionatzeko edo, oro har, ezagutza horretan gaitzeko.

b) Unibertsitateen eremuan, honako jarduera hauek:

b.1.– Unitate didaktiko egokiak diseinatu eta prestakuntza-jarduerak sistematizatzea, bai curriculumekoak, bai curriculumetik kanpokoak, unibertsitate-eremuan.

b.2.– Esperientzia pilotuak diseinatzea ikastetxeetan, ikastetxeen beharrizanak erantzungo dituen gizarte-ekonomiako prestakuntza-plan bat garatzeko.

b.3.– Euskal Unibertsitate Sistemaren Plana aztertzea, horren barruan sarturik euskal unibertsitateetan gizarte-ekonomia sartzeko baliagarria den proposamen bat.

2.– Gizarte-ekonomiaren hedapen-jarduerak. Honako hauek izango dira jarduera horiek:

a) Kooperatibei eta lan-sozietateei buruzko aldizkako argitalpenak editatzea.

b) Aldian behingo jardunaldiak egitea.

c) Ekitaldi bereziak egitea gizarte-ekonomiako enpresa eta erakundeen ikusgaitasuna bultzatzeko, hala nola oroipen- edo omenaldi-egunak, sari berezien banaketa eta antzeko ekitaldiak.

d) Gizarte-ekonomiako zabalkunde-jarduerak egitea. Halakotzat hartuko dira: gizarte-ekonomiako informazio-jarduerak eta beste lurralde-eragile batzuekiko alderaketa, eta zabalkunde-jarduerak hainbat formatu eta euskarri grafikotan: irratia, prentsa, telebista, Internet eta multimedia. Gizarte Ekonomiaren Zuzendaritzak baliozkotuko ditu jarduera horiek, betiere praktikara eramanda jarduerok izan dezaketen benetako eraginaren kuantifikazioa eta zenbatespena oinarri hartuta.

3.– Gizarte-ekonomiako ikerketa-jarduerak. Honako hauek izango dira jarduera horiek:

a) Orokorrean, gizarte-ekonomiako ikerketa-jarduerak, Gizarte Ekonomiaren Zuzendaritzaren iritziz euskal gizarte-ekonomia garatzeko berriak eta erabilgarriak direnak.

b) Lehentasunez, gizarte-ekonomia jorratzen duten ikerketa-jarduerak, honako gai hauekin lotuta:

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko gizarte-ekonomiako enpresetan erkidegoko eta estatuko araudia aplikatu eta egokitzea ingurumenarekin lotutako gaietan, eta hori azkar ezartzearen ondorioz enpresa-lehiakortasunak etorkizunean izan dezakeen hobekuntza aztertzea.

2.– Elkarriko elkartasun-funtsak eta bestelakoak aprobetxatzeko bideragarritasuna eta diseinua sustatzea, gizarte-ekonomiako ekintzailetza-proiektu berrien promozioa finantzatzeko eta lehendik dauden enpresak finkatzeko. Langileek enpresetan duten partaidetza sustatzeko lehendik dauden funtsen (Lanpar funtsa eta beste batzuk) ezagutza indartu beharko da.

3.– Babes osagarririk ez duten gizarte-ekonomiako kolektiboei estaldura emateko aurreikuspen-plan propioaren bideragarritasuna eta diseinua egitea.

4.– Euskadiko Kooperatiben abenduaren 20ko 11/2019 Legearen ziozko zehapen-araubidearen Dekretua arau-mailan garatzea.

Agindu honen indarrez laguntza jaso dezaketen prestakuntza-, zabalkunde- eta ikerketa-jarduerekaurten hasi behar dute, eta 2023ko ekainaren 30a baino lehen amaiturik egon behar dute.

Onuradunak:
 • Kooperatiba-sozietatea
 • Lan-sozietatea
 • Euskal Autonomia Erkidegoan egoitza daukaten unibertsitateak
 • Elkarteak

Eskaera epea

2022-07-29-etik 2022-09-15-era

Sailak

 • Sektorea: AZPIEGITURA ADIMENDUNAK - TALDE SEKTORIALAK
  Xedea: Trebakuntza
  Eremua: Formakuntzarako Laguntzak
 • Sektorea: SEKTORE GUZTIENTZAT
  Xedea: Inbertsioa eta Enplegua
  Eremua: Gizarte Ekonomia Enpresak