GIZARTE-EKONOMIAKO PRESTAKUNTZARAKO laguntza emateko diru-laguntzak

Azalpena

Gizarte-ekonomiako Prestakuntzarako laguntza emateko diru-laguntzak 
 
Xedea:
1.- Honako prestakuntza-jarduera hauek: a) Gizarte-ekonomian prestakuntza espezifikoa eta bereizia lortzera bideratutako ekintzak, kooperatibismoari edo lan-sozietateei buruzko ezagutza oro har unibertsitate, unibertsitate eta/edo sozietate mailan abiaraztera, hobetzera edo kualifikatzera bideratuak. b) Unibertsitatearen esparruan, unitate didaktikoak ezartzeko esperientzia pilotuak egitea. c) Lanbide-heziketaren eremuan, unitate didaktiko egokiak diseinatzea eta prestakuntza-jarduerak sistematizatzea, curriculumekoak zein curriculumetik kanpokoak.
2.- Gizarte-ekonomiaren zabalkunde-jarduerak: a) kooperatibei eta lan-sozietateei buruzko aldizkako argitalpenak editatzea, unibertsitateko argitalpenak izan ezik. b) aldizkako jardunaldiak egitea. c) gizarte-ekonomiako enpresak eta erakundeak ikusarazteko ekitaldi bereziak egitea, hala nola oroitzapen-egunak, sari garrantzitsuen banaketa eta antzeko garrantzia duten gertaerak. Halaber, Donostia Gizarte Ekonomiaren Espainiako hiriburu izendatzearekin zuzenean lotutako ekitaldi eta jarduerak. d) gizarte-ekonomia hedatzeko jarduerak egitea. Halakotzat hartuko dira gizarte-ekonomiako informazio-jarduerak eta horiek lurralde-eragileekin alderatzea, bai eta zabalkundeko beste jarduera batzuk ere, edozein formatu eta euskarri grafikotan, irrati-prentsan, telebistan, interneten eta multimedian. Jarduera horiek Gizarte Ekonomiako Zuzendaritzak baliozkotuko ditu, jarduera horiek gauzatuta lor daitekeen benetako inpaktuaren kuantifikazioan eta zenbatespenean oinarrituta.
3.- Gizarte Ekonomiako Zuzendaritzaren iritziz berritzaileak diren eta euskal gizarte-ekonomia garatzeko baliagarritzat jotzen diren gizarte-ekonomiako ikerketa-jarduerak. Nolanahi ere, halakotzat hartuko dira gizarte-ekonomiak gai hauen inguruan jorratzen dituenak: a. Ingurumena eta gizarte-ekonomia. b. Gizarte-ekonomiako ekintzailetza finantzatzea. c. Gizarte-ekonomiako kolektiboentzako babes osagarria. d. Gizarte-ekonomian espezializatutako unibertsitate-argitalpenak.
Agindu honen arabera laguntzen diren prestakuntza-, dibulgazio- eta ikerketa-ekintzak abian den urtean hasi beharko dira, eta 2024ko ekainaren 30a baino lehen amaitu.

Onuradunak:
 • Kooperatiba-sozietatea
 • Lan-sozietatea
 • Euskal Autonomia Erkidegoan egoitza daukaten unibertsitateak
 • Elkarteak

Eskaera epea

2023-06-23-etik 2023-07-24-era

Sailak

 • Sektorea: AZPIEGITURA ADIMENDUNAK - TALDE SEKTORIALAK
  Xedea: Trebakuntza
  Eremua: Formakuntzarako Laguntzak
 • Sektorea: SEKTORE GUZTIENTZAT
  Xedea: Inbertsioa eta Enplegua
  Eremua: Gizarte Ekonomia Enpresak