ITSASOKO ENERGIA-TEKNOLOGIA BERRIZTAGARRIAK FROGATZEKO eta BALIOZTATZEKO laguntzak

Azalpena

Itsasoko energia-teknologia berriztagarriak frogatzeko eta balioztatzeko inbertsioak sustatzeko laguntzen programa
 
Diruz lagundukodiren  jarduerak:
 • Olatu-energia hartzeko prototipoen proba esperimentalak erakusteko edo balioztatzeko fasean, eskala errealean edo errealetik hurbileko eskalan.
 • Aerosorgailuen zimendu flotagarrien prototipoen proba esperimentalak erakusteko edo balioztatzeko fasean, eskala errealean edo errealetik hurbileko eskalan.
 • Itsas aerosorgailuen prototipoen proba esperimentalak erakusteko edo balioztatzeko fasean, eskala errealean edo errealetik hurbileko eskalan.
 • Goraxeago aipatutako prototipoen ekipo laguntzaile edo osagarrien proba esperimentalak erakusteko edo balioztatzeko fasean leudekeenak.

Jarduera guztiak itsaso zabaleko saiakuntza azpiegituretan egin beharko dira, betiere EAEn kokatuta egonik.

Onuradunak:

a) Izaera pribatu edo publikoko pertsona juridiko guztiak, dirulaguntza programa honen 4. oinarrian zehazten diren jardueraren bat gauzatzen badituzte EAEn.

b) Izaera pribatu edo publikoko nortasun juridikorik ez duten partzuergoak, enpresen taldeak edo elkarteak, LGSen 11. artikuluari jarraikiz; laguntza-programa honen 4. oinarrian zehazten diren jarduerak aurrera eramaten badituzte EAEko lurraldean. Izaera pribatu edo publikoko nortasunik ez duten pertsona fisiko edo juridikoen elkarteak direnean, onuraduntzat joko da nortasunik ez duen elkartea ez ezik, hura osatzen dute kide guztiak ere, eta haietako guztiei eta bakoitzari aplikatuko zaizkio oinarri hauetan aurreikusten diren onuradunen eskakizun arautzaileak.

Eskaera epea

2022-06-16-etik 2022-11-30-era

Sailak

 • Sektorea: INDUSTRIA Sektorea & Lotutako Zerbitzuak
  Xedea: Berrikuntza eta Lankidetza
  Eremua: Proiektu Teknologiko eta Berritzaileak
 • Sektorea: AZPIEGITURA ADIMENDUNAK - TALDE SEKTORIALAK
  Xedea: Berrikuntza eta Lankidetza
  Eremua: Proiektu Teknologiko eta Berritzaileak