ARLO SOZIOEKONOMIKOAN EUSKERAREN ERABILERA SUSTATZEKO dirulaguntzak (Errotulazioa, planak eta normalizazioa enpresetan)

Azalpena

Arlo sozioekonomikoan euskararen erabilera sustatzeko dirulaguntzak

Xedea: Ebazpen honen xedea da Oiartzungo Udalaren Euskara Sailak merkatal establezimenduetan eta enpresetan euskararen erabilera sustatzeko dirulaguntzen oinarri arautzaileak ezartzea. Zehazki, hiru dirulaguntza mota arautzen ditu ebazpen honek:

  • Merkatal establezimendutan eta enpresetan kanpoko errotulazioa euskaraz jartzeko dirulaguntzak.
  • Enpresek euskara planak diseinatzeko eta haien jarraipena egiteko dirulaguntzak.
  • Enpresa txiki eta ertainetan euskararen erabilera normalizatzeko ekintzak sustatzeko dirulaguntzak.

Onuradunak: Oro har, dirulaguntza hauetarako aukera izan dezakete Oiartzunen kokatutako merkatal-establezimendu eta enpresek. Gainera, Udalarekiko betebeharrak (lizentziak, jarduera baimenak, zergak) egunean izan beharko dituzte.

Eskaera epea

2021-04-14-etik 2021-12-15-era

Sailak

  • Sektorea: SEKTORE GUZTIENTZAT
    Xedea: Egindako Inbertsioa
    Eremua: Euskara
Dei-egilea: UDALA : Oiartzun.