BATERATU COVID-19 programa (Sendotze-jarduketak)

Azalpena

Laguntzak ezartzen baitira sendotze-jarduketak egiten dituzten eta COVID-19ak kaltetu dituen enpresentzako. Bateratu COVID-19 programa.

Xedea: Agindu honen xedea da Covid-19-ren ustekabeko hedatze azkarrak eragindako pandemiaren ondorio larriei aurre egitea. Horretarako, itzuli beharrik gabeko diru-laguntzak emango zaizkie Euskal Autonomia Erkidegoan enpresen hazkundea bizkortu eta haien produktibitatea eta lehiakortasuna hobetuko duten bat-egite eta/edo xurgapen planak abian jarri ondoren sendotze-jarduerak egiten dituzten enpresei.

Ezaugarriak:

 • EFEKTU PIZGARRIA: ezin izango da 2021eko urtarrilaren 1a baino lehen hasi.
 • EPE-MUGA: eskabidea aurkezten den urtean egin beharko da, 2021eko urtarrilaren 1etik 2022ko abenduaren 31ra arte, haren ezaugarrien eta enpresa-planen arabera. Egin beharreko inbertsioak gauzatzean, luzapen bakarra eman ahal izango da, gehienez ere 6 hilabetera arte, betiere alegatutako arrazoiek hala justifikatzen badute.
 • DIRUZ LAGUN DAITEKEEN EGITATEA: bateratze, bat-egite eta/edo xurgatze-plana egitean sortutako Aholkularitza gastuak, eragiketa formalizatzeko beharrezkoak diren notaritza gastuak eta, hala badagokio, eragiketari lotutako aktibo finkoetan egindako inbertsioak.
 • ENPRESAREN BALIABIDE PROPIOAK, diru-laguntzak izan ezik, diruz lagundu daitekeen inbertsioaren zenbatekoaren % 25era iristea, gutxienez.
 • ENPRESA edo ENPRESA-TALDEA, kontuan hartu beharreko inbertsioak eta enplegu-sorrera erakunde juridiko bakar batek egin beharko ditu, eta enpresa-taldeen kasuan, % 100eko akzio-partaidetzarekin, eta ekoizpen-zentro bat baino gehiago izatekotan, arau honetako irizpideak betetzen dituzten eta inbertsioaren eta enplegu-sorreraren xede diren produkzio-zentroan edo ekoizpen-zentroetan bakarrik.
 • Laguntza mota Agindu honen esparruan eman beharreko diru-laguntzak itzuli beharrik gabeko laguntzak izango dira, eta honako hauek ezarriko dira: Enpresa handientzat eta enpresa txiki eta ertainentzat justifikatutako aholkularitza eta/edo notaritza gastuei dagokienez, gastu horien % 25. Gastu horiei dagokienez, gastu hautagarritzat jo beharreko gehieneko kostua 300.000,00 eurokoa da. Laguntza jaso dezaketen inbertsioen kasuan, % 10 enpresa handientzat eta % 15 ETEentzat. Laguntzek gehieneko muga bat izango dute, aholkularitza eta inbertsio gastuetarako ezarritako ehunekoak aplikatuta ateratzen diren zenbatekoak batuz gero, inola ere ezingo dena izan 500.000,00 euro baino handiagoa enpresa bakoitzeko edo, hala badagokio, enpresa-talde bakoitzeko.

Onuradunak: Agindu honetan jasotako diru-laguntzak eskuratu ahal izango dituzte enpresa handiek eta enpresa txiki eta ertainek (ETE), baldin eta ezaugarri hau betetzen badute: erauzketa, ekoizpen, eraldatze eta industria-produktuari eta prozesuari lotutako zerbitzu-enpresak izatea, eta laguntzaren xede diren inbertsioak Euskal Autonomia Erkidegoan egitea.

Eskaera epea

2021-06-12-etik 2021-10-15-era

Sailak

 • Sektorea: COVID-19
  Xedea: INDUSTRIA Sektorea
  Eremua: Inbertsioa
 • Sektorea: INDUSTRIA Sektorea
  Xedea: Enpresa Berregituraketa
  Eremua: Industria-antolamendua